OTURUM İZNİ (İKAMETGAH TEZKERESİ)

Oturma İzni Nasıl Alınır?

Halen ülkemizde turist vizesi ile bulunan veya vize maufiyeti kapsamında ülkemize gelmiş olan yabancılar 6 ay süreli İkamet Tezkeresi (oturma izni) talebi için bulundukları şehrin İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine başvurmaları gerekmektedir. İstanbul'da başvurular randevuyla gerçekleş- tirilmektedir.

2012 yılı KASIM ayından tarihinden itibaren İstanbul Turistik
Oturma İzni için yetkili makamlar İlçe Emniyet Müdürlükleri olmuştur. Yabancının Türkiye'de Türk vatandaşının yanında misafir kalacak olması halinde Türk vatandaşının da randevu günü yabancı ile birlikte emniyet müdürlüğünde hazır bulunması gerekmektedir.

6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu Yeni Sisten

BİLİMSEL AMAÇLI GELECEKLER 

TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MALI BULUNANLAR 

TİCARİ BAĞLANTI VEYA İŞ KURACAKLAR 

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILACAKLAR 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN TARAF OLDUĞU ANLAŞMALAR YA DA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM VEYA BENZERİ AMAÇLARLA GELECEKLER 

TURİZM AMAÇLI KALACAKLAR 

KAMU SAĞLIĞINA TEHDİT OLARAK NİTELENDİRİLEN HASTALIKLARDAN BİRİNİ TAŞIMAMAK KAYDIYLA TEDAVİ GÖRECEKLER 

ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARIN TALEP VEYA KARARINA BAĞLI OLARAK TÜRKİYE’DE KALMASI GEREKENLER 

AİLE İKAMET İZNİNDEN KISA DÖNEM İKAMET İZNİNE GEÇENLER 

TÜRKÇE ÖĞRENME KURSLARINA KATILACAKLAR 

KAMU KURUMLARI ARACILIĞIYLA TÜRKİYE’DE EĞİTİM, ARAŞTIRMA, STAJ VE KURSLARA KATILACAKLAR 

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLARDAN MEZUNİYET TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE MÜRACAAT EDENLER 

HAZIRLANMASI GEREKLİ OLAN BELGELER

  • İkamet Beyanname Formu
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • GENEL SAĞLIK SİGORTASI
  • Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
  • Her ay için 500.-USD lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
  • TR vatandaşı’nın vereceği NOTER tasdikli taahhütname (Taahhütname örneği için bizimle irtibata geçebilirsiniz.)
  • Randevu gününde TC vatandaşının yabancı ile birlikte hazır bulunması zorunludur.
  • Oturma İzni'nin alınmasının ardından Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların Çalışma İzni almak için Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

  • 6 aylık ikamet tezkeresi (oturma izni) alınmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni için başvuruda bulunulamaz.
  • İkamet Tezkeresinin (oturma izni) alınmasının ardından on (10) gün içerisinde Bakanlık Başvurusunun yapılması gerekmektedir.

1 -Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkametgah için Gerekli belgeler ve evraklar

Oturum (ikametgah) almak için gerekli olan belgeleri bizimle iletişime geçerek öğrenebilir. Gerektiği takdirde de adresinize gelerek görüşmeyi sağlayarak evraklar elden teslim alınabilir.

Bizim Şirket Politikamız Müşteri Memnuniyeti Ön Planda Olduğu İçin Müşterilerimizin vereceği Adrese Giderek güler yüzlü personelimizin müşterilerimizin Bilgilendirilmesini sağlayarak Gerekli olan Hizmeti en üst seviyedevererek müşteri memnuniyetini sağlamak.

 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle yaşayan yabancılar için, emniyet müdürlüklerinin yabancılar şubesinden belli evraklarla alınabilen ikamet iznidir. Yabancı oturum izni A,B,C grubu ülke vatandaşlarının Türkiye’ye geliş amaçlarına, Türkiye’de  ikamet izin çeşitlerine, önceki kayıtlarına göre yapılan değerlendirilmeye göre verilmektedir. İşgücü, zaman ve para kaybetmemek için doğru belge ve bilgilerle başvuruda bulunmak önemlidir. Aşağıda oturma izni tipleri sıralanmıştır. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

 

Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi

Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi

Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi

Tapu Alabilmek Amacıyla İkamet Tezkeresi

Türk Vatandaşı İle Evli Olanlar

Uzun Süreli İkamet Tezkeresi

Türkiye’de Öğrenim Görecek Olan Yabancılar

Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi

Öğretim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi

Refakat Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Tezkereli Eşe Refakat

Tc Vatandaşı Çocuğa Refakat

İkametli Çocuğa Refakat

İkametli Anne Babaya Refakat

Tur Operatörü Müracaatları

İş Görüşmesi , Ticari Bağlantı, Piyasa Araştırması, Montaj Amaçlı İkamet Tezkeresi

Staj Amaçlı İkamet Tezkeresi

Tedavi Amaçlı İkamet Tezkeresi

Sportif Faaliyet Amaçlı İkamet Tezkeresi

Sirk Gösteri Amaçlı İkamet Tezkeresi

Haymatlos Iskat Mülteci Ve Sığınmacı İkamet Tezkeresi

Akraba Ziyareti

Misafir Askeri Personel

Ab Gençlik Programı Kapsamında (Erasmus, Socrates, Leonardo Da Vinci Ve Gençlik, Gönüllü Hizmetli) Ülkemize Gelen Yabancılar

Yös (Yabancı Öğrenci Sınavına Katılan )Yabancılar İçin Gerekli Belgeler

Medenı Hal / Kımlık Bılgılerı / Ikamet Adresı /Is Adresı Degısıklılerı

Yat Turizmi Amacıyla İkamet İzni

Yabancı Basın Mensuplarının Bu Amaçla İkamet İzni

İlmi Araştırma, Arkeolojik Kazı Amacıyla Gelenlerin İkamet İzni

Bakanlık Emiri İle İkamet

Çalışma İzni Alabilmesini Teminen Verilen İkamet Tezkeresi

 

Türkiye'de oturmak ve çalışmak amacıyla oturma izni

başvurusunda bulunacak yabancılara yönelik   

  prosedürler, gerekli belgeler ve genel bilgiler.

 

OTURMA İZNİ NEDİR , TÜRKİYE'DE YAŞAYABİLMEK İÇİN YABANCILAR OTURMA İZNİ NASIL VE NEREDEN ALINIR , NELER GEREKLİDİR ? HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN.

 

YABANCILAR OTURMA İZNİ 

 

Türkiye’ye değişik nedenlerden oturmak , uzun süreli kalmak veya çalışmak için gelen yabancılar, her ne durumda olursa olsun, bir ay (30 gün) içerisinde yabancılar için düzenlenen “oturum izni” veya diğer adıyla “ikamet tezkeresi” almak zorundadır.

Oturum izinleri belli durumlarda bulunan ya da bazı koşulları yerine getiren ve Türkiye’de oturmak / uzun süreli ikamet etmek isteyen yabancılar için düzenlenir.

 

 Çalışmak Üzere Yabancılar Oturma İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de Oturma izni ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamadan evvel yabancılar oturma iznini almış bulunmalıdırlar.

Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan evvel yabancılar oturma izni alması gerekmektedir.   Yabancılar Oturma İzninde Kesinti : Yabancılar oturma izni hamili olup ta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren yabancılar oturma iznini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen yabancılar oturma izninin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz ikametli olarak bulunması anlamına gelir.   Yabancılar Oturma İzni İçin Müracaat Süresi: Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye’ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde 30 gün içerisinde yabancılar oturma izni almaları gerekmektedir.   Dolayısıyla yabancılar oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen oturma izninin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da oturma izni tanzim edilebilecektir. Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek oturma izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi yabancılar oturma izninin başlangıcı olarak kabul edilecektir.   Uzun süreli oturma iznini bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı oturma harcı ve oturma izni bedeli tahsil edilmektedir.   İlk defa yabancılar oturma izni alacaklar : Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.   Yabancılar oturma izni almış olup da süresini uzatımı yapacak yabancılar :

Bu yabancılar oturma izni süresinin bitiminden itibaren yenilemeye uygun kanuni yeterlilikleri varsa, izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye’de oturma izni alan ve oturumunun sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat’i suretle cezalı oturma izni harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.   Yabancılar Oturma İzinlerinin Yenilenmesi ve Sürelerinin Uzatılması :   a- Türkiye’de yabancılar oturma iznini kanuni yeterlilikleri varsa yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar  yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür. b- Aynı ikamet tezkeresi defteri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.   c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine oturma izni verilecek ise uzatımının aynı oturma izni üzerinde yapılması gerekmektedir.   UZUN SÜRELİ  YABANCILAR OTURMA İZNİ

A Grubu Ülke Vatandaşlarına Verilmektedir 1 - Dilekçe  Türkçe 2 - Beyanname Formu.    3 - 2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta  5 adet   4 - Pasaportun Aslı  5 -Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi. Banka onaylı hesap cüzdanı yada bankadan bozdurulmuş üzerinde yabancının adı yazan döviz bozdurma belgesi de olabilir 6 -Harç, (ülkeye göre, oturma izni süresine göre hesaplanacaktır 7 -Daha önce oturma izni alınmış ve bilgilerde değişiklik varsa ayrıca belirtiniz

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YABANCILAR OTURMA İZNİ 1-Dilekçe   Türkçe    2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet      3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.   4-Varsa İkamet Tezkere Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.   5-1 adet Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.-Renkli  6-Üniversitelerde Çalıştırılacak Olan Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlilerinin YÖK  Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca Verilen Çalışma İzin Yazısı  7-Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşme      İKAMETLİ EŞE REFAKAT AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ 1-Dilekçe Türkçe 2-2 adet Fotograf İlk Müracaatte ise 5 Adet   3-Pasaportun aslı ve Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi  4-1 Adet Renkli İkamet Beyanname Formu Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak  5 - Varsa oturma izni Fotokopisi 6-Evlilik Cüzdanının Aslı ve İşlem Görmüş Tüm Sayfaların Fotokopisi Türkçe değil ise Tercümeli Noter Onaylı  7-İkametli Eşin son uzatımı yapılmış olan sayfanın ve diğer işlem görmüş sayfaların fotokopisi  8-Her ay için 300 $ lık Türkiye’de faaliyette bulunan herhangi bir bankadan yabancı uyruklu eş adına alınmış Banka Hesap belgesi veya müracaatta bulunan yabancı uyruklu şahıs adına düzenlenmiş döviz alım satım belgesi   9-Çalışan Eşe Refakatlerde, Öğretim Görevlisi Eşe Refakatlerde ve Basın Mensubu Eşe Refakatlerde Banka veya Döviz Dekontuna Gerek Yok.       ÖĞRENİM AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ  1-Dilekçe   Türkçe    2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet      3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.   4-1adet Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.- Renkli    5-Geçerli öğrenim yılını gösterir Öğrenim Belgesi. Öğrenim Gördüğü Okuldan   6-Öğrenim Gördüğünden Dolayı Oturma İzni Alacak Yabancılar Kendi Ülkelerinde Bulunan Türk Konsolosluğundan Öğrenim Amaçlı Vize İle Gelmesi Gerekmektedir. Bu Madde İlkkez Öğrenim Başvurusu Yapanlar İçin Geçerlidir. 7-TÖMER'de Öğrenim Görecekler Öğrenim Vizesine Ve Öğrenci Belgesine Bağlı Olarak Oturma İzni Alabilirler

 

 TURİSTİK NEDENLE OTURMA İZNİ ALMIŞ EŞE REFAKAT AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ 1-Dilekçe Türkçe 2-2 Adet Fotoğraf İlk Müracaat ise 5 adet  3-Pasaportun aslı ve Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi  4-1Adet Renkli İkamet Beyanname Formu Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak  5-Varsa İkamet Tezkeresi Fotokopisi 6-Evlilik Cüzdanının Aslı ve İşlem Görmüş Tüm Sayfaların Fotokopisi Türkçe değil ise Tercümeli Noter Onaylı  7-İkametli Eşin son uzatımı yapılmış olan sayfanın ve diğer işlem görmüş sayfaların fotokopisi  8-Her ay için 500$ lık Türkiye’de faaliyette bulunan herhangi bir bankadan yabancı uyruklu şahıs adına alınmış Banka Hesap belgesi veya müracaatta bulunan yabancı uyruklu şahıs adına düzenlenmiş döviz alım satım belgesi

 

İŞ GÖRÜŞMESİ AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ  1-Dilekçe   Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası.    2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet    3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.   4-1 adet Renkli Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak    5-Varsa İkamet Tezkere Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.     6-Dış Temsilciliklerimizden Konsolosluktan Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize   7-Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak   8-Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak      9-Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.Noter Tastikli  10-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.Noter Tastikli  11-Yabancı Şahıs  Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı Fotokopisi  Kabul Edilmez.      ÖĞRENİM NEDENİYLE OTURMA İZNİ ALMIŞ EŞE REFAKAT AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ 1-Dilekçe Türkçe 2-2 Adet Fotoğraf İlk Müracaat ise 5 adet  3-Pasaportun aslı ve Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi  4-1 Adet Renkli İkamet Beyanname Formu Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak  5-Varsa İkamet Tezkeresi Fotokopisi 6-Evlilik Cüzdanının Aslı ve İşlem Görmüş Tüm Sayfaların Fotokopisi Türkçe değil ise Tercümeli Noter Onaylı   7-İkametli Eşin son uzatımı yapılmış olan sayfanın ve diğer işlem görmüş sayfaların fotokopisi  8-500 $ lık Türkiye’de faaliyette bulunan herhangi bir bankadan yabancı uyruklu eş adına alınmış Banka Hesap belgesi veya müracaatta bulunan yabancı uyruklu şahıs adına düzenlenmiş döviz alım satım belgesi

 

MONTAJ BAKIM ONARIM  AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ  1-Dilekçe   Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası.    2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet    3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.   4-1 adet Renkli Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak    5-Varsa Oturma izni Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.     6-Dış Temsilciliklerimizden Konsolosluktan Alınmış Montaj Bakım Onarım Amaçlı Vize  7-Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter Onaylı Olacak   8-Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi.  içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve NoterOnaylı Olacak              9-Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. Noter Tastikli  10-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. Noter Tastikli  11-Yabancı Şahıs  Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı Fotokopisi  Kabul Edilmez. 

SPORTİF FAALİYET AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ 1-Dilekçe  Türkçe 2-2 Adet Fotoğraf ilk Müracaatta İse 5 Adet  3-Pasaportun Aslı ve Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi  4-Varsa İkamet Tezkeresi Fotokopisi İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi  5-1 Adet Renkli Beyanname Formu Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak  6-İlgili Federasyondan Çalışma İzni Yazısı  7-Klübün  Sporcu ve Antrenör ile Yapmış olduğu Sözleşme Sözleşmede, Anlaşma Süresinin Tarih Olarak Belirtilmesi gerekir.

 

STAJ AMAÇLI YABANCILAR OTURMA İZNİ 1-Dilekçe   Türkçe               2-2 adet Fotoğraf   İlk Müracaatta İse 5 adet     3-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.  4-1 adet Beyanname Formu.  Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.- Renkli   5-Varsa oturma izni Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.    6-Dış Temsilciliklerimizden  Konsolosluktan  Alınmış Staj Amaçlı Vize.  7-Staj Belgesi.  Staj Eğitimini Göreceği Kurumdan, Staj Süresini Gösterecek Şekliyle.  8-Geçimini Gösterir Belge.  Ücret Alıyor ise, Sözleşme veya Maaş Bordrosu. Ücret Almıyor ise Döviz Belgesi  ”Her Ay İçin 100 $ ‘ lık Dekont “ veya Burs Belgesi.

 

 OTURMA İZNİ ALMIŞ YABANCININ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe   Türkçe     2-Pasaportun Aslı ve  Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.  3-İkamet Tezkeresinin Aslı ve Fotokopisi.  İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.    4-2 adet Kimlik Bilgilerini Düzenleme Formu.  5-Noter Tasdikli Türkçe Tercümeli Doğum Belgesi.  , , Doğum Yeri,  Doğum Tarihi Değişikliklerinde.   6-İsim Denklik Belgesi.  Doğum Belgesi ile Pasaportundaki Adı ve Soyadı Aynı Olmayanlar İçin. Kendi Ülkesinin Nüfus Dairelerinden.  

 

 

 
Her Hakkı Saklıdır, Ziya Danışmanlık                 Ziyaretçi Sayısı : 97756
Web Tasarımı: Yön Bilişim